Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Blader door alle kunstwerken van deze categorie


Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Twee orginele Pita Maha brochures uit 1936 en 1938.
1936-1938
Deze brochures komen uit de nalatenschap van de Nederlandse schilder/kunstenaar Dolf Breetvelt(1892-1975). Het aanbod in deze brochures van beelden en schilderijen was van goed nivo, gekeurd door oa de kunstenaars Rudolf Bonnet en Walter Spies. Zeer zeldzaam. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Engels-talig toeristen boekje ter promotie van Bali uit 1926.
1926
Zeldzaam en vroege brochure. Met 18 foto-gravuresKlik voor meer informatie over dit kunstwerk
Bali brochure dertiger jaren uitgegeven door de vliegtuig maatschapij KNILM Engelstalig, gedrukt in Nederlands-Indie door drukkerij 'De Unie'
1930-1940
Zeldzame brochure van de KNILM(Koningklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij). In de brochure wordt een vliegreis aanbevolen die in Singapore begint en over Java en Bali voert Verder een overzicht van allen kantoren en agentschappen in Zuid-Ooste Azie in die tijdKlik voor meer informatie over dit kunstwerk
Reisfolder Bali dertiger jaren
1930-1940
Issued by the TRAVELLERS OFFICIAL INFORMATION BUREAU of The Netherlands Indies Fraaie brochure met een korte uitleg over gewoontes en kultuur in het vooroorlogse Bali en diverse excursies, en een lijst met de verschilende lucht en zee-verbingen.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Vooroorlogse brochure Indie "Round the world routes via THE NETHERLANDS INDIES"
1930-1940
Oude kleurrijke brochure uitgegeven door de 4 zeevaart-maatschapijen, die toen op Nederlands-Indie voeren. Met een korte beschrijving van Java, Bali en Sumatra en een map met de zee-routes naar Indie.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Engelstalige brochure van de KNILM uit de dertiger jaren om het luchtverkeer naar Bali te promoten.
1920-1940
Zeldzame brochure, afkomstig uit een luchtvaart-kollektieKlik voor meer informatie over dit kunstwerk
Engelstalige Rudolf Bonnet kalender uit 1964
1964
Zeldzame uitgave van "The American TONG-TONG Publishers"--California--USA uit 1964. Deze kalender verschilt met de Nederlandse Bonnet kalender (Tobo 440) dat elk kalenderblad 2 maanden weergeeft ipv 3. Er zijn dan ook 7 bladen(inclusief het voorblad). De bladen zijn alles los, ooit afgescheurd van een bovenliggende strip/houder.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Brochure uit 1939 van de Bataviasche Kunstkring met een aankondiging van een verkoop-tentoonstelling van Balinese kunst.
1939
Kleine folder/brochure uitgegeven vlak voor het uitbreken van de oorlog door de Bataviasche Kunstkring, maar onder auspicien van de Balische Kunstenaarsvereniging Pita Maha. Het is duidelijk te merken dat er een onzekere tijd heerste in Februari 1939 want het prijsnivo is bijhoorlijk omlaag vergeleken met de tentoonstelling uit 1937.(zie Tobo 633) Het duurste beeld van I Rodja is maar 45 Gulden, en het duurste beeld is een Rangda van 60 Gulden door een anonieme kunstenaar. Nummer 18, hert met jong, zien we afgebeeld op de cover van de brochure. Dit beeld moest toen 8,50 opbrengen. Bij de Schilderijen en Teekeningen zien we hetzelfde beeld; lage prijzen met als uitschieter een pentekening van een lijkverbranding van I B Made Djatasoera, een jong gestorven zeer talentvolle tekenaar; 80 Gulden.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Orginele tentoonstelling-brochure uit 1948 van de Bataviase Kunstkring.
1948
Zeldzame brochure van een verkoop-tentoonstelling van Balinese schilderijen, tekeningen en houtplastiek(houten beelden). Alhoewel Rudolf Bonnet wordt bedankt voor de selektie van de kunstwerken,valt deze tentoonstelling niet meer onder auspicien van de Pita Maha, die toen al opgeheven was. Verder valt het prijsverschil op met de brochure uit 1937; daar werd voor een topbeeld van I Rodja als hoogste prijs 95 gulden gevraagd, hier is dit 500 gulden(!!). Dit geld ook voor de schilderijen. Meest waarschijnlijke reden is de enorme inflatie die heerste in de na-oorlogse jaren.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Zeldzame brochure van de Batavische Kunstkring uit 1937 als aankondiging van hun tweede verkooptentoonstelling van Balische kunst van de Balische Kunstenaarsvereeniging "Pita Maha"
1937
Leuke en interessante brohure van een vroege verkooptentoonstelling van de Pita Maha beweging in Batavia, Nederlands Indie, in 1937. We zien hierin dat Ktut Rodja met 95 Nederlandse guldens het duurste beeld te koop aanbood, met I Bagus Poetoe Mas met 75 Gld en Geremboeang met 65 Gld als tweede en derde duurste. Hoe Bonnet en Spies, leden van de keurings commissie van de Pita Maha, tot die prijsstelling kwamen is niet bekend, maar dat moet natuurlijk te maken hebben gehad met de kwaliteit, de orginaliteit en de moeilijkheidsgraad van het beeld.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
"Touring the Tropics at Top speed". Engelstalige toeristen brochure van de KNILM uit de jaren 1930-1940 om het luchtverkeer naar Indie te promoten
1930-1940
Zeldzame brochure. Het geeft informatie over de verschillende vliegtuigen van de KNILM, en ook beschrijvingen van diverse lokaties in Indie waar de maatschappij op vliegt, waaronder Bali, Celebes en Palembang.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Foto album van Duitse arts werkzaam in Java 1953-1955, met een 120-tal foto's van Bali toen hij daar op vakantie ging.
1953-1955
Interessant en groot fotoalbum(290 foto's) van een Duitse arts werkzaam in het Indonesie van de vijftiger jaren. Het geeft een goed tijdsbeeld van het toenmalige leven in Indonesie. Met een uitgebreid foto verslag van een vakantie doorgebracht op Bali, waar hij de diverse facetten van het Balinese leven in beeld bracht; hanengevechten, dansen, tempels, offerfeesten, kunst etc.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Oude Indie brochure (1936) over gouden en zilveren kunstvoorwerpen gemaakt in Indie. Een samenvatting van artikelen uit het tijdschrift 'The Netherlands Indies', Volume 6, 1936
1936
Interessante brochure, vooral voor verzamelaars van Indisch zilver- of goud.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Oude Indie brochure (Engelstalig); "Java, the ideal Tropical Island"

Veel informatie in deze dubbelgevouwen Engelstalige Indie-brochure. Naast algemene informatie ook aandacht voor de Hindu ruines, de botanische tuin in Buitenzorg en de meest populaire toeristen plekken op Java. Er worden 4 soorten trips gepromoot. Eentje van 7 dagen, 10 en 14 dagen, en van 3 weken. Zeldzame brochure.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Oude vooroorlogse toeristen folders voor Java en Sumatra. Duitstalig.
1930-1940
Twee goed bewaard gebleven toeristen folders bedoeld om het toerisme naar het vooroorlogse Indie te stimuleren. Uitgegeven door het Nederlandsche Verkeersbureau te Batavia. Veel foto's, en een lijst met de verschilende zee- en luchtverbindingen.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Oud album met 20 ansichtkaarten met als onderwerp Indische vruchten
1930-1950
Zeldzaam mapje met ansichtkaarten. Ik heb het nog niet eerder gezien.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Bali kalender uit 1948 met 6 litho's door Willem Gerard Hofker. Uitgegeven door 'Het Hollandsche Uitgevershuis' en gedrukt door de firma Dieperink te Amsterdam.
1948
Zeldzame kalender met de beroemde Bali litho's, die hij overigens pas maakte toen hij terug kwam van Indie, na 1945. Van al deze litho's bestaan pastel-tekeningen, die Hofker maakte in Bali. Deze kalender is nog puntgaaf, en heeft zelfs geen verkleuring na al die jaren! Een echt collectors item!Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
toeristisch boekje over vooroorlogs Bali

Fraai toeristen boekje over Bali met veel foto's en informatie. Gedrukt in zowel het Nederlands en het Engels. Uitgegeven door; "de Officieele Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indie. Gedrukt door G Kolff&Co in Batavia.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Schrijfboekje van de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland.
1930-1950
Grappig items, en typische tijdsdokumenten voor de Nederlands-Indie-periode. Dit schrijfblok is gebruikt door een passagier van de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland om de eerste beginselen van het Bahasa Indonesia te leren, tijdens zijn bootreis naar Indie. Zo zijn er grammatica oefeningen en vertaal opdrachten die uit een oefenboek komen. Ook is er een ongebruikt maar gaaf schrijfblok van dezelfde NV STOOMVAART-MAARSCHAPPIJ.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Map met menu-kaarten Rotteredamsche Lloyd uit 1955 met telex-brief
1955
Aardige set van 4 menu kaarten gebruikt op de m. s. JAPARA. Op elk van de menukaarten staat een eiland centraal. Een van Bali, Sumatra, Java en Celebes. In de opengeklapte menukaart staat met getypte letters het menu voor de lunch of dinner van die bepaalde dag. In dit geval is dat Zaterdag 3 September 1955 (2) en Zaterdag 10 September 1955 (2). Verder een als grap bedoelde telex met mogelijk vermaak als doel.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Zeer zeldzame kalender uit 1966 met afbeeldingen van Indische tekeningen van Rudolf Bonnet. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.
1966
Deze kalender is in goede conditie; niets afgescheurd, en uiterst zeldzaam. Bovendien zit de orginele koperplaat(glicee) van een van de afbeeldingen erbij, te zien op de 7de foto. Tijdschrift Tong Tong, die deze kalender in 1966 uitgaf, bestaat niet meer (was van Tjalie Robinson en Lilian Ducelle); is nu tijdschrift Moesson geworden. En Tong Tong (vroeger Tong Tong Pasar Malam) is nu Tong Tong Fair geworden; in de maand Mei weer op het Malieveld Deze pasar malam heeft niets te maken met het vroegere tijdschrift Tong Tong of de vroegere Tong Tong Pasar Malam De kalender is in 1966 uitgegeven door Tong Tong (magazine) later Moesson magazine. In het gebouw van de VROEGERE Tong Tong (tijdschrift) aan de Prins Mauritslaan was een Indische Culturele Kring verbonden. Deze organiserde tentoonstellingen o.m een met werken van Rudolf Bonnet; toen is ook het idee opgevat om een kalender uit te geven Overigens is er nooit zo'n soortgelijke kalender uitgegeven door Pulchri. Deze kalender is de enige en echte; nooit meer werd een kalender met werken van andere (in Indie werkende) schilders uitgegeven. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
"Bandung en haar hoogvlakte". Publikatie; N.V. Visser&Co, Bandoeng, 1950. Nederlandse tekst

Een boek over Bandoeng uit de jaren 1950. Bijna alle facetten komen aan bod; De geschiedenis van Bandoeng, bloemen- en planten, recreatie en sport, hotels, de nijverheid etc. Erg informatief.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Route kaart voor de reis naar Indie met een scip van de "StoomvaartMaatschappij Nederland NV"
1930-1940
Leuke overzichtkaart van de route die het schip aflegde naar Indie. Binnenin kon men zelf ook invullen waar men op een bepaalde dag was. Achterop de afstanden van stad tot stad gedurende de reis in Engelse mijlen.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Brochure tentoonstelling Auke Sonnega
1953
Opvallend dokument vooral gezien recente ontwikkelingen op veilingen. Auke Sonnega (1904-1963) woonde en werkte een aantal jaren op Bali, waar hij vele schilderijen en tekeningen maakte in een zeer aparte stijl. Deze kunstwerken zijn nu zeer gezocht en brengen hoge bedragen op. Tegen die achtergrond is deze tentoonstelling catalogus uit 1953 interessant. Het werd gehouden in de bekende Kunsthandel Van lier aan het Amsterdamse rokin. Zeldzaam item.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Album met oude ansichtkaarten van Bali.(1920-1930).
1920-1930
De ansichtkaarten (EAG-kiekjes) geven een mooi en kompleet beeld van Bali aan het einde van de twintiger jaren. Bovendien waren dit de eerste commmercieel uitgebrachte ansichtkaarten van Bali. De EAG-kiekjes werden uitgebracht in 16 envelopjes van 10 kaarten, ieder met een apart thema, zoals rijstcultuur, tempelfeesten, kunstnijverheid enz. Een negental envelopjes horen bij deze kaartenverzameling. Deze envelopjes zijn nog zeldzamer dan de kaarten zelf! Zie de laatste 2 foto''s.


categorie_id: 6
  
2 0 2 0  ©   T O B O  A R T