Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links
Blader door alle topstukken uit onze collectie


HyperLink
priester met wijwater vat
1930-1940
HyperLink
Beeld van Balinese vrouw
1960-1970
M D Runda is vooral bekend van zijn langgerekte vrouw figuren. Dit is een goed voorbeeld van zijn stijl. Weinig versierselen of ornamentjes, maar een vloeiende gestileerde lijn in zijn beelden. Klik op de foto voor meer foto's en info.HyperLink
Charmante buste van een jong Javaans meisje
1930-1950
Prachtig voorbeeld van een sublieme houtsnijders techniek. Toen er steeds meer toeristen kwamen naar Indonesie vlak na de tweede wereldoorlog, kwam er een souvenirs produktie op gang. Bustes waren in trek, vooral omdat ze geen uitstekende delen hadden, en ze dus makkelijk te vervoeren waren in een tas of koffer. Op Bali waren de bustes van meisjes met een djanger-hoofdtooi zeer populair, maar op Java werden ook velen bustes gemaakt. Veel van die bustes waren koppeltjes van een man en vrouw die als loro blonyo, huwelijks geschenk voor een lang leven, werden gegeven aan pas-getrouwden. Maar ook zelfstandige bustes van Indonesische mannen en vrouwen werden in grote hoeveelheden gemaakt. Zo werden er ook bustes van oudere personen op de markt gebracht. Deze buste is in zoverre afwijkend dat het een jong meisje betreft, maar ook door het feit dat dit een zeer getalenteerde houtsnijder moet zijn geweest. Normaal werden deze goede snijders aan het werk gesteld in grote ateliers om aan tempels(Bali) of gebouwen te werken. Deze skulptuur is dus waarschijnlijk ontstaan als hobby-projekt.HyperLink
Balinese priester met wijwater vat
1930-1940
Fraai priester beeld uit de Pita Maha periode(1928-1945). Het beeld bevat prachtige details; het wijwatervat is opengewerkt en de voeten en vingers zijn met veel aandacht gesneden. Ook zijn de vloeiende lijnen van de art deco duidelijk zichtbaar . Gesneden uit het dure satijnhout wat toen alleen voor de beste snijders van het dorp beschikbaar was. Prachtig afgewerkt met een fijn patin. Klik voor meer foto's&info op de foto.


Nieuw
HyperLink
Houten beeldjes uit het bergdorpje Sebatoe op Bali
1940-1960
Twee beeldjes die niet voor de toeristen markt gemaakt zijn maar een pure uiting van volkskunst. De Sebatoe kunst is al in de jaren 1930 ontdekt en beschreven in het maandblad Indie Oud&Nieuw. Het zijn nietszeggende creaties die bedoeld zijn als grappig en koddige objekten. Toch is het nivo van houtsnijden hoog, zoals deze twee beeldjes duidelijk laten zien. Als zodanig worden deze beeldjes wel degelijk verzameld door liefhebbers.HyperLink
Aparte buste van een Indische jongeling
1930-1960
Zeldzame buste, misschien gesneden op Java, maar Bali kan ook. Ook het gebruikte hout is afwijkend van de doorgaans gebruikte houtsoorten. Dit hout heeft zo'n kompakt karakter, dat fraaie details ermee kunnen worden gesneden, waarvan deze buste een prma voorbeeld is. Een klik op de foto laat nog meer foto's en info zien. NTK; prive kollektie


Nieuw
HyperLink
Houten beeld van een legong danseres
1930-1940
Geweldig kundig gesneden beeld van danseres die de vogeldans uitvoert. Met behulp van armvleugels bootst ze de bewegingen van een vogel na. Het meest opmerkelijke is de konditie; het beeld heeft de lange reis van Bali naar Nederland overleefd, en dat is echt een wonder te noemen. Hoeveel van dit soort beelden zijn niet beschadigd geraakt. Als men goed de foto's bekijkt dan kun je zien hoe de vleugels niet alleen flinterdun gesneden zijn maar ook nog eens met een curve. Het is bekend dat de houtsnijders van Bali zich specialiseerden in bepaalde genrestukken die ze perfekt konden snijden. Zo heb ik ooit eerder eenzelfde beeld gehad van deze snijder, echter dat beeld was ernstig beschadigd. Als U op de foto klikt zijn er meerdere foto's van dit beeld te zien.


Nieuw
HyperLink
Man met zijn vechthaan
1940-1960
HyperLink
het gouden hert getroffen door Rama's pijl, een scene uit de Hindu epos Ramayana.Klik op de foto voor meer info&foto's
1930-1940
Het ietwat uitgerekte lichaam van het hert is consistent met de manier van houtsnijden uit de jaren 30 op Bali. Ledematen en vooral vingers worden overdreven lang weergegeven.HyperLink
Zittende vrouw met spiegel. Balinees houtsnijwerk uit de vooroorlogse jaren.
1930-1940
Indrukwekkend groot beeld uit de Pita Maha periode(52 cm hoog!). Wat opvalt zijn de prachtige lijnen die van boven naar benden lopen, en blader-motief op de hoofddoek. Ook het markante gezicht is expressief gesneden. Zoals bij zoveel kunstuitingen op Bali kan vrij worden gekopieerd. Zo is dit beeld ook vaak gekopieerd, en is dit beeld waarschijnlijk het orgineel waarop de latere beelden zijn nagemaakt. Iedere foto kan tweemaal worden vergroot.


Nieuw
HyperLink
Houten beeld van een zittende Balinese vrouw uit de jaren 1930-1940 Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.
1930-1940
Fraai verstilde pose


Nieuw
HyperLink
Houten beeld van een Balinese vrouw in een spiegel kijkend.
1930-1940
Met strakke vormen en duidelijke lijnen heeft de Balinese houtsnijder dit uiterst kleine (19 cm!) beeldje gesneden tot een prachtig objekt. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.


Nieuw
HyperLink
Houten beeld van een bok, gemaakt door een anonieme kunstenaar in vooroorlogs Bali.
1930-1940
HyperLink
Djanger buste van museale kwaliteit
1940-1950
Fraai uitgewerkte buste dat zijn gelijke niet heeft. Djanger bustes zijn er veel, maar dit is er een van museale kwaliteit. Het museale is vooral de grootte van de buste, zelden worden deze bustes zo groot gemaakt omdat ze gemaakt werden voor de toeristen; een te grote buste zou niet makkelijk te vervoeren zijn. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant is er veel aandacht besteed aan detail. De bloemen in de tooi zijn magistraal weergegeven en de kleding is een goede weergave van de kleding van een djanger danseres. Elke detail is weergegeven! Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Houten beeld van een gevleugelde singha
1900-1930
Vroeg beeld wat waarschijnlijk diende als een voetstuk voor een vertikale pilaar van een bale-bale op Bali. Een bale-bale was een gemeenschappelijk bouwwerk op een Balinees erf of in een Balinees dorp waar plechtigheden, zoals tandenvijlen, werden uitgevoerd. Ook kan dit voetstuk gediend hebben als een voetstuk van een rijstschuur, zoals de laatste foto aantoont. W.O.J. Nieuwenkamp maakte deze tekening in de jaren 1920 op Bali. Gezien de hoge kwaliteit snijwerk zal dit beeld dienst hebben gedaan op een erf van een voornaam persoon, zoals een priester of zelfs een vorst. Deze had namelijk toegang tot de beste houtsnijders. Het hert onderaan het beeld is een symbool voor voorspoed en een bewaker van het dak. Klik op de foto voor meer info&foto's.


Nieuw
HyperLink
Stel boekensteunen uit de jaren 1950, gemaakt voor de toeristen op Bali. Als U op de foto klikt zijn er meer foto's&info
1950-1970
Deze boekensteunen moeten gemaakt zijn door een uiterst kundige houtsnijder, want het is bijhoorlijk moeilijk om de diverse technische problemen te ovewinnen. De laatste foto toont een vergelijkbaar stel boekensteunen uit dezelfde tijd.HyperLink
Hanesporen doos, lokale naam; Kotak Taji. Bali, hout
1930-1940
Topstuk in deze categorie. De kleuren zijn wonderwel goed bewaard gebleven. De kleur rood waarmee de houder is gekleurd is op Bali de kleur van de adel en geeft hun status weer. De eigenaar moet vele hanen in zijn bezit hebben gehad, want deze doos kon maar liefst 16 mesjes herbergen. De figuur stelt Twalen of Tualen voor. Een van de vier clowns uit het Mahabharata verhaal.Twalen wordt voorgesteld als een hermafrodiet. Dit beantwoordt aan het godsbegrip van de Balier; there is a male and a female principle. De neus wordt op Bali beschouwd als een schoohheids ideaal. Komt uit een oude Nederlandse kollektie. Klik op de foto voor meer info.


Nieuw
HyperLink
Pastel tekening van Ni Pollok door Adrien- Jean Mayeur de Merpres (1880-1958).

HyperLink
Set van 2 wierookbranders, gereedschap van de Hindu priester op Bali. Lokale naam; Padamaran
1900-1950
Belangrijk onderdeel van het gereedschap van een Balinese Brahmaanse priester. Zijn heilige handelingen, zoals het inzegenen van een tempel of tanden vijlen, worden gedaan door rituele handelingen, soms gebruikmakend van bepaalde voorwerpen, zoals deze koperen wierookbrander. Aan de voorkant is de heilige slang naga te zien. Aan de achterkant is dat Nandi, het heilige rijdier van Shiva. De drie laatste foto's geven een voorbeeld van zo'n rituele handeling met de brander in de rechterhand. Zeldzaam objekt. Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Gevleugelde singha
1910-1940
Vroeg houtsnijwerk wat gediend heeft als een voetstuk voor een pilaar. Deze pilaar steunde een dak, hoogstwaarschijnlijk van een bale bale, of ander belangrijk bouwwerk in een Balinees dorp. Resten van polychromie. Zeer vroeg, rond 1900-1910 Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
Set van twee zilveren wijwater bekers
1920-1940
Deze zilveren bekers werden gebruikt door de Balinesen om het heilige water in te bewaren. Het zilver is het zogenaamde Balinese zilver, wat een lager gehalte van zilver is dan het standaard, 960. In deze bekers wordt het heilige water bewaard, waarmee priesters reinigings rituelen uitvoeren. Het water wordt heilig als een Hindu priester in trance raakt en zo de goden toegang tot het water induceert.. Omdat het wijwater zo'n belangrijke rol speelt in de Hindu religie zijn dergelijke bekers fraai bewerkt en van zilver gemaakt. In de hogere elite van Bali, zoals in de vroegere vorsten verblijven kwamen ook bekers van goud voor. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
Zilveren schaamplaatje uit Bali, Lombok of Sumatra. Lokale naam; Jempang
1910-1950
Fraai exemplaar dat van een hoog gehalte zilver is. Afkomst van Bali, Lombok of Atjeh, zijnde de lokaties waar deze schaamplaatjes werden gedragen door kinderen tot 8 jaar. Gezocht verzamel objekt.


Nieuw
HyperLink
Houten beeld van een bok.
1950-1970
Goed voorbeeld van een vaardig en kundig snijder. Natuurlijk is dit geinige beeldje gesneden voor de touristen markt. Ook zal hij er niet lang mee bezig zijn geweest. Toch heeft dit beeldje iets koddigs en grappig wat het aantrekkelijk maakt. Ook het blanke hout draagt daar aan bij.


Nieuw
HyperLink
Grote zilveren offerschaal
1900-1950
Grote offerschaal, gebruikt in vooroorlogs Bali. Deze schalen werden gebruikt om offer items, voornamelijk rijst, bloemen en fruit, naar de tempel te brengen om de goden gunstig te stemmen. Deze schaal is speciaal vanwege de grootte, wat de laatste 3 foto's illustreren. Met een diameter van 36 cm, is het een van de grootste offerschalen van Bali. Door te klikken op de foto is er meer info&foto's.HyperLink
Offerbak voor pasgeborenen, lokale naam; Sanggah Kumara. Gemaakt van hout en touw, gepolychromeerd. Bali, rond 1900.
1880-1900
Zeer zeldzaam objekt. Deze fraai bewerkte offerbak werd boven een pas-geborene gehangen met daarin offers om de boze geesten uit de buurt van het kind te houden.Vandaar de afbeelding van de kindergod Kumara aan de onderkant. De offers bestonden oa uit bloemen. De bloemen zijn altijd in de vier kleuren van de windrichtingen, wit (oost), rood (zuid), geel (west) en blauw (noord). Zo'n objekt is slechts bekend uit musea en prive-kollekties. Museale kwaliteit! Op de laatste foto is een vergelijkbare offerbak te zien. Als U op de foto klikt zijn er meerdere foto's van het objekt te zien.HyperLink
Klein olieverf schilderij door Fritz Ohl

Prachtig verstild Indisch werkje van de Nederlandse schilder Frits Ohl met een waringin boom en persoon. Olieverf op hard board. Genummerd achterop; 222 Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Groot zilveren wijwatervat gebruikt door Hindu priesters op Bali bij rituelen.
1910-1940
Zeldzaam groot wijwatervat met fraai bewerkte deksel. Het zilver is het zogenaamde Balinese zilver, wat een lager gehalte van zilver is dan het standaard, 960. In dit wijwatervat wordt het heilige water bewaard, waarmee priesters reinigings rituelen uitvoeren. Het water wordt heilig als een Hindu priester in trans raakt en zo de goden toegang tot het water induceert. De figuren aan de buitenkant van de beker zijn de bewakers van de vier windstreken met verschillende goden-attributen in hun hand. Omdat het wijwater zo'n belangrijke rol speelt in de Hindu religie zijn dergelijke bekers fraai bewerkt en van zilver gemaakt. In de hogere elite van Bali, zoals in de vroegere vorsten verblijven kwamen ook bekers van goud voor. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
Danshoed voor de Balinese Djanger-dans
1940-1960
Zeer zeldzaam objekt. De Djanger dans op bali wordt niet meer uitgevoerd sedert een 20 30tal jaren. Zelden komt zo'n Djanger-danstooi op de markt. Het is een ongelooflijk bewerkt objekt. Elk exemplaar is handgemaakt, wat goed te zien is op de detail-foto's. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
orginele legong danskroon met bijbehorende halsversiering
1930-1940
Aan de binnenkant staat de naam V ZAREMBA (evenals in de halsversiering), het is een nichtje van de beroemde legongdanseres Ni Pollok, een van de beste en bekendste legongdanseressen van Bali. De hoed is gemaakt van taai buffelleer, bamboe, parelmoer en spiegeltjes. Het moet een enorm werk zijn geweest om alle ingewikkelde ornamenten er goed in te snijden. Aan de voorkant wordt spiegelglas gebruikt om een maximaal glitter effect te bewerkstelligen tijdens de dans. Zeer zeldzaam objekt dat men zelden tegenkomt, zeker een exemplaar uit de dertiger jaren. Het is traditie in Bali om de oude hoeden te hergebruiken door ze opnieuw te schilderen of ze van modernere materialen te voorzien. Deze echter verkeert nog in de oorspronkelijke staat. Ook de halsversiering heeft toebehoort aan dezelfde legong danseres. Aan de afmeting van de binnenzijde is goed te zien dat we hier te maken hebben met een kledingstuk voor een zeer jong meisje (8-12 jaar).Alleen zeer jonge meisjes mochten vroeger de legong dansen. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Oude Wayang lamphouder uit Bali
1920-1950
Deze houten wajanglamp is eigenlijk een vertikale lamphouder. Aan de twee gaten onderin wordt een olie-reservoir opgehangen. Hierin wordt een lont ontstoken, de vlam hiervan verlicht de wayang kulit poppen die door de dalang achter een scherm worden gehanteerd. Hierdoor zien de toeschouwers aan de andere kant van het scherm alleen de schaduwen of schimmen van de poppen bewegen. De opstaande plank heeft de vorm van een Balinese danser of danseres met een lichaam als fabeldier. Op de foto's zijn oa andere lamphouders te zien en bladzijden met tekst en foto's van Wayang voorstellingen uit het boek "WAYANG OP BALI" van Hedi Hinzler(1975). Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
Gamelan instrument. Gendèr is de verzamelnaam voor het type metallofoon met toetsen die boven een smal rechthoekig onderstelhangen. Het onderstel zelf bestaat uit een rij bamboebuizen (die als resonator dienen) die in een dik houten frame zijn geplaatst. Elke bamboe-resonator is zorgvuldig afgestemd op de toets die erboven hangt. De luchtkolom tot aan het tussenschot in het bamboe, de knook, heeft ongeveer dezelfde vibraties als zijn toets. Hoe lager de toets, des te lager ligt de knook van de bamboebuis. . Ze worden met een hamer met een rubberen kop bespeeld. De kleur rood wordt vaak geassociëerd met bovennatuurlijke kracht en een goudkleur straalt meestal rijkdom uit. De kala koppen aan beide kanten dienen ter beveiliging van het instrument, om de boze geesten op afstand te houden.
1930-1950
Oud instrument die nog goed bespeelbaar is en een prachtige sonore klank voortbrengt. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.HyperLink
Antieke tempelbel van messing Bali, eerste helft 20ste eeuw
1920-1950
Fraaie, zware tempelbel gebruikt door een Brahmaanse priester bij ceremonien op Bali. Praktisch dezelfde bel staat afgebeeld in een toeristische brochure van de "officieele vereeniging voor toeristenverkeer in nederlandsch-indie"uit 1939, zie de laatste foto. Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Houten statenbijbeldoos met dier-bloem-wayang motieven. Gemaakt op Java.
1930-1950
Zeer fraaie bijbeldoos met het op Java toen gangbare 'jarapara' houtsnijwerk. Het sleuteltje zit er nog bij, en de doos kan hiermee worden gesloten. Zeldzaam objekt en waarschijnlijk op order gemaakt. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door er op te klikken.HyperLink
Zeer zeldzame kalender uit 1966 met afbeeldingen van Indische tekeningen van Rudolf Bonnet. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.
1966
Deze kalender is in goede conditie; niets afgescheurd, en uiterst zeldzaam. Bovendien zit de orginele koperplaat(glicee) van een van de afbeeldingen erbij, te zien op de 7de foto. Tijdschrift Tong Tong, die deze kalender in 1966 uitgaf, bestaat niet meer (was van Tjalie Robinson en Lilian Ducelle); is nu tijdschrift Moesson geworden. En Tong Tong (vroeger Tong Tong Pasar Malam) is nu Tong Tong Fair geworden; in de maand Mei weer op het Malieveld Deze pasar malam heeft niets te maken met het vroegere tijdschrift Tong Tong of de vroegere Tong Tong Pasar Malam De kalender is in 1966 uitgegeven door Tong Tong (magazine) later Moesson magazine. In het gebouw van de VROEGERE Tong Tong (tijdschrift) aan de Prins Mauritslaan was een Indische Culturele Kring verbonden. Deze organiserde tentoonstellingen o.m een met werken van Rudolf Bonnet; toen is ook het idee opgevat om een kalender uit te geven Overigens is er nooit zo'n soortgelijke kalender uitgegeven door Pulchri. Deze kalender is de enige en echte; nooit meer werd een kalender met werken van andere (in Indie werkende) schilders uitgegeven. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Schittend bewerkt koeien bot
1930-1940
Schittend bewerkt koe-been - (Bali). Een van de fraaiste uit de Tobo-kollektie Het beeld is volop bewerkt met personen ,dieren en florale motieven. Het is ook nog uitzonderlijk gaaf ; aan de voorkant is het bovenste ornamentje gedeeltelijk afgebroken, en aan de zijkant ook een. Dit moet gesneden zijn door een specialist in bone-carvings. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Houten voetstuk voor een pilaar met fraai houtsnijwerk.
1920-1940
Fraai bewerkte pilaster, die helemaal ajour gesneden is. Van binnen is het hol. zeer moeilijk om zo te snijden dat het hout niet breekt. deze pilaster heeft gediend als een voetstuk in een tempel om iets op te plaatsen, dan wel als een pilaar-voetstuk voor een bale bale. Dit was een centrale ruimte in een Balinees dorp waar ceremonien als tandenvijlen en huwelijken plaatsvonden. Door te klikken op de foto is er meer info&foto's beschikbaar.HyperLink
Gamelan instrument. Gendèr is de verzamelnaam voor het type metallofoon met toetsen die boven een smal rechthoekig onderstelhangen. Het onderstel zelf bestaat uit een rij bamboebuizen (die als resonator dienen) die in een dik houten frame zijn geplaatst. Elke bamboe-resonator is zorgvuldig afgestemd op de toets die erboven hangt. De luchtkolom tot aan het tussenschot in het bamboe, de knook, heeft ongeveer dezelfde vibraties als zijn toets. Hoe lager de toets, des te lager ligt de knook van de bamboebuis. . Ze worden met een hamer met een rubberen kop bespeeld. De kleur rood wordt vaak geassociëerd met bovennatuurlijke kracht en een goudkleur straalt meestal rijkdom uit.
1950-1970
Twee prachtig klinkende instrumenten van het gamelan orkest. Zie vooral het gedetailleerde houtsnijwerk! Door te klikken op de foto is er meer info&foto's beschikbaar.HyperLink
Waterschep uit Bali met snijwerk op de steel. Vooroorlogs. Zeer zeldzaam objekt. Lokale naam; Gayung
1910-1940
Zeldzame waterschep uit het vooroorlogse Bali. Bekend is de halve kokosnoot die als schepper dient. Soms worden zelfs eenvoudige gebruiksvoorwerpen ook versierd door de Balinesen, en dit is zo'n voorbeeld. Op de laatste foto een Balinees meisje met eenvoudige waterschep zonder bewerkte steel. De foto dateert rond 1930. Door te klikken op de foto is er meer info&foto's beschikbaar.HyperLink
2 papegaaien met jongen
1940-1950
Zeer fraai vogelsculptuur van 2 papagaaien op een rijk bewerkte voet. Hoogstwaarschijnlijk gemaakt in opdracht van een partikulier. Gemaakt op Bali of Java vlak na de tweede wereldoorlog. Als U op de foto klikt dan kunt U tweemaal vergroten.HyperLink
Houten beeld van een panter, gemaakt op Bali
1950-1970
Fraai voorbeeld waarbij de snijder voor het gevlamde pallissander hout heeft gekozen om de specifieke kenmerken van de panterhuid te laten zien. Geweldig expressief beeld! Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Gong, Java - Jarapara Snijwerk
1930-1940
Zeer fraaie gong op Java gemaakt in de jaren 1930-40. Deze gong had vooral een dekoratieve funktie. Het snijwerk is verbluffend gedetailleerd, met wayang- en florale motieven. In de musea Nusantara (Delft) en Gemeente Museum Den Haag is ook een dergelijk exemplaar te vinden. Museale kwaliteit! U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.HyperLink
Javaans eetstalletje
1920-1940
Goed bewaard gebleven en zeldzame marquette van een Javaanse sate verkoper. Zo vond je die op straat in het vooroorlogse Batavia! Materialen die gebruikt zijn; Hout, terra cotta, blik, batik, bamboe. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.HyperLink
Javaans eetstalletje.
1920-1940
Goed bewaard gebleven en zeldzame marquette van een Javaans eetstalletje. De materialen die zijn gebruikt; hout, blik, terra cotta, bamboe, batik. Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Boekensteunen gemaakt op Bali.
1930-1940
Fraai stel boekensteunen van aanbidders. Dit stel is net even anders dan een ander paar aanbidders, ook in de Tobo Art kollektie (TOBO-00018). Ook dit paar is onstaan in de jaren '30 en gesneden in de Art Deco stijl. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Houten doos met islamitisch opschrift, gemaakt op Sumatra, Indonesie.
1930
Zeer interessante doos, gebruikt als opbergdoos voor een handgeschreven koran. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.HyperLink
Bewerkt rendiergewei uit Bali.
1940-1950
Benen sculpturen zijn bekend op bali gemaakt van de botten van de koe, meestal met een hoogte van gemiddeld 21-24 cm. Maar deze benen sculptuur is gemaakt van een deel van een rendiergewei, wat de kunstenaar waarschijnlijk in de natuur is tegengekomen. In die zin is dit kunstwerk uniek. Gezien de vele figuren en versieringen moet het vele dagen/weken geduurd hebben voordat dit stuk klaar was. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.


Nieuw
HyperLink
Lontar manuscript uit de jaren 1930-1940 uit de kollektie Prof C. Bonne (1891-1948). Prof Bonne was sedert 1927 hoogleraar aan de Geneeskunde Hoge School te Batavia, en redakteur van het Geneeskundig tijdschrift voor Nederlands Indie.
1930-1940
Deze fraaie lontar komt uit het bezit van wijlen Prof C Bonne. hij was een voornaam medicus-dokter in het voormalige Nederlands-Indie. Afgebeeld is een kort verhaal uit de Ramayana toegelicht met balinees schrift. De tekeningen zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Elk detail is weergegeven. Dit kon alleen een master lontar schrijver. Belangrijke lontars werden toenmaals voorzien van duur hout (waarmee de covers zijn gemaakt), en de zijkanten werden rood gelakt. Bij toeristische lontars zie je dit nooit. Voor waardevolle lontars werden soms speciale dozen gemaakt, zoals te zien is op deze site bij TOBO 753 en TOBO 800.HyperLink
Boek "Bali en Lombok" in drie delen door W.O.J. Nieuwenkamp, 1906
1906
Gelimiteerde oplage van 400. Deze heeft nummer 24. Ex-libris; Jan Veth Het eerste standaard werk over vooroorlogs Bali Klik op de foto voor meer info&foto's.HyperLink
Prachtig bewerkt hanenspoor-doosje, Kotak Taji, in de vorm van een uil. Lombok, hout, Voor 1940.
1925-1940
Dit objekt is een fraai staaltje van volkskunst, het is immers geen sierobjekt, maar een gebruiksvoorwerp .In het middenpaneel is een hert uitgesneden ter verfraaiing van het geheel.Er is plaats voor 6 mesjes. Een vergelijkbaar doosje staat afgebeeld in het boek over Kotak Taji van Pieter van Donk, Indonesian Cockspur Cases, op blz 52. Voor meer foto's/info klik op de foto.HyperLink
Volledig danskostuum van een jonge legong danseres. Vooroorlogs.
1900-1940
Goed bewaard gebleven kostuum. Dit kostuum was opgestuurd op verzoek van een Engels instituut waar men de Aziatische dansen bestudeerde. Inclusief de fraai bewerkte danskroon en danswaaier. Het boek "de tempel dansen van Bali" uit 1936 doet een uitgebreide studie naar deze dansen, inclusief de kleding. Geillustreerd door de Zweedse tekenares Tyra Kleen. Klik op de foto voor meer foto's en info.HyperLink
Album met oude ansichtkaarten van Bali.(1920-1930).
1920-1930
De ansichtkaarten (EAG-kiekjes) geven een mooi en kompleet beeld van Bali aan het einde van de twintiger jaren. Bovendien waren dit de eerste commmercieel uitgebrachte ansichtkaarten van Bali. De EAG-kiekjes werden uitgebracht in 16 envelopjes van 10 kaarten, ieder met een apart thema, zoals rijstcultuur, tempelfeesten, kunstnijverheid enz. Een negental envelopjes horen bij deze kaartenverzameling. Deze envelopjes zijn nog zeldzamer dan de kaarten zelf! Zie de laatste 2 foto''s Klik op de foto voor meer info&foto's..


  
2 0 2 2  ©   T O B O  A R T