Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links

Kunstwerk 1 van 1
Houtsnijwerk - na 1945
Balinese danseressen in een drakenmond
Maansverduistering
1960-1970
Het beeld stelt een mythologisch tafereel voor, een moderne variatie op het eclips-motief, waarbij de zon of maan verslonden wordt door een demon. Het verhaal, afkomstig uit de Adiparwa, is dat Kala Rahu, een hellegeest, uit nieuwsgierigheid de hemel binnensloop en een beker met amrita wist te bemachtigen. Voor hij deze onsterfelijkheidsdrank geheel naar binnen had weten te slokken, hakte Vishnu hem met zijn kris het hoofd af. Het lichaam van de demon stierf maar zijn kop werd onsterfelijk omdat hij inmiddels een teug van het vocht in de mond had. Sedertdien probeert Kala Rahu uit rancune de zon of de maan te verslinden om zodoende de goden van licht te beroven. Kala Rahu wordt dan ook wel afgebeeld als kop met een schijf in de bek. In deze moderne versie is de maan vervangen door de godin Ratih, die wordt geassocieerd met de maan (Haar partner Smara, god van de liefde, wordt geassocieerd met de zon). Het beeldje stelt dus een maaneclips voor. Ook op Balinese rituele doeken wordt Rahu afgebeeld met een grote, geopende muil waarin een godinnenfiguur verdwijnt.
Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
  
2 0 2 2  ©   T O B O  A R T