Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links

Overzicht van alle nieuwe kunstwerken uit onze collectie

Nieuw 1 van 8
Houtsnijwerk - voor 1942
Art deco beeldje uit vooroorlogs Bali,gemaakt van Tengoeloenhout. Voor 1934
1930-1934
Zeer afwijkende voorstelling. Dit moet een ware uitdaging geweest zijn voor de snijder die dit gemaakt heeft. Uit bovenstaande kan men aannemen dat dit een volstrekt uniek ongekopieerd beeld is. Volgens de eerste eigenaar, Emmy Polak, is dit beeld voor haar uitgezocht door Hildo Krop, de bekende Nederlandse beeldhouwer, ter plaatse op Bali. Dit beeld werd verkocht op een verkoop tentoonstelling van "Balische Kunst" In Batavia in 1934. Onder nummer 13 van de afdeling 'plastiek' staat; Vriendinnendienst....;f 35 (gulden). In de inleiding wordt het beeld aangehaald wat betreft de houtsoort;"HET DIEP DONKERBRUINE HOUT HEET OP BALI LES TENGOELOEN,DWZ HET KERNHOUT, HET HOUT MIDDEN IN DE STAM VAN DEN TENGOELOENBOOM. HET WORDT MET DE JAREN NOG DONKERDER, MEER NAAR DEN MAHONIE KANT". U kunt duidelijk op de eerste foto het mahoniehouten karakter zien. Het is opmerkelijk dat een vooroorlogs beeld kan worden terug gebracht naar de oorspronkelijke verkoop lokatie. Jammergenoeg meldde deze brochure niet de naam van de beeldhouwers, iets wat in latere verkooptentoonstellingen wel gebeurde. U kunt op de foto klikken voor meer foto's en info.
Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
  
2 0 1 7   ©   T O B O  A R T